Instal·lació i manteniment d'energia solar tèrmica a Reus

Energia solar tèrmica

L'energia solar tèrmica és una de les aplicacions pràctiques amb més futur per reduir l'emissió de gasos contaminants i disminuir la dependència dels combustibles fòssils.

Són molts els beneficis que pot arribar a oferir a curt i llarg termini.

El cost de manteniment és molt baix, a diferència dels sistemes convencionals d'escalfament.