Español   Català   
Instal·lacions Alegre

Fontaneria i gas

Fontaneria

Ens dediquem a la realització i reparació d'instal•lacions de lampisteria, tant per a particulars, empreses com a comunitats.

Disposem de titulació i carnets reglamentaris per garantir els millors resultats: un treball de gran qualitat, segur per als nostres operaris i clients. 

Gas

• Instal·lacions completes o individuals, de gas natural, butà i propà.
• Instal·lació de dipòsits de gas (aeris i enterrats).
• Grups electrògens a gas.
• Localització I reparació d’avaries.