Español   Català   
Instal·lacions Alegre

Energia solar fotovoltaica

L'energia solar fotovoltaica és una forma d'obtenció d'energia elèctrica a través de panells fotovoltaics. Els panells, mòduls o col·lectors fotovoltaics estan formats per dispositius semiconductors tipus díode que, en rebre radiació solar, s'exciten i provoquen salts electrònics, generant una petita diferència de potencial en els seus extrems.